#Inne tematy

Zaczynamy zabawę!

man using MacBook

Im więcej różnych postaci testów pozna twoje dziecko, tym mniej tajemniczy i straszny będzie mu się wydawał cały proces. Jak się przekonaliśmy, nauka jazdy na rowerze jest „rozwiązywaniem problemu jazdy na rowerze”. Przedstawione dalej ćwiczenia rozwijają ideę różnorodności metod rozwiązywania problemów, ale wprowadzają dziecko w tajniki rozwiązywania problemów o charakterze nie tyle psychoruchowym, fizycznym czy praktycznym, ile bardziej konceptualnym i abstrakcyjnym. W szczególności ćwiczenia skupiają się na złagodzeniu trudności, jakie sprawia dzieciom rozwiązywanie abstrakcyjnych problemów, jakie pojawiają się w testach uzdolnień i testach na iloraz inteligencji. Takie pytania mniej mają wspólnego z wiedzą, a więcej ze sposobami myślenia. Wypróbowując strategie myślenia na ćwiczeniach z tego rozdziału, twoje dziecko będzie wzmacniać swoją zdolność rozwiązywania problemów. Ta umiejętność sprawi, że kiedy natknie się na zadania wymagające rozwiązywania abstrakcyjnych problemów, czy to w szkole, czy później w samodzielnej karierze, bez trudu zrobi krok od „rozwiązywania problemów” do „znajdowania rozwiązań”. Jednocześnie nauczy się kolejnej „sztuczki geniusza”: jak świadomie pomnażać i rozwijać naturalne zdolności rozwiązywania problemów. Zaczynamy!

Zaczynamy zabawę!

Zachowaj spokój i wiarę we własne siły.

Zaczynamy zabawę!

Cztery zagadki