#Inne tematy

Zachowaj spokój i wiarę we własne siły.

person using MacBook Pro

Niezależnie od tego, przed jakim problemem stoisz, niezależnie od tego, jak „dziwny” ci się on wydaje, zachowaj spokój i pamiętaj, że potrafisz go rozwiązać – cokolwiek by to było. Kiedy dzieci o tym pamiętają, nie sposób ich powstrzymać! Trzymaj się tej myśli: zawsze istnieje rozwiązanie.
Wiara ma decydujące znaczenie podczas rozwiązywania problemów. Jeżeli spodziewamy się sukcesu, osiągniemy sukces. W tym wypadku wiedza to naprawdę potęga. Dzieci mają większe szanse rozwiązania postawionych przed nimi problemów, kiedy dysponują szeregiem strategii myślenia, które mogą zastosować. W nowej sytuacji zachowują wiarę we własne siły i przekonanie, że poradzą sobie z problemem! Kluczowa wskazówka: zachowaj równowagę!. Ilekroć szukasz rozwiązania, zawsze panuj nad swoimi myślami. Korzystaj z tego, co już wiesz, ale parnię- i | taj o tym, by mieć umysł otwarty na nowe sposoby my- | | ślenia o rzeczach. | I I

Zachowaj spokój i wiarę we własne siły.

Kluczowa wskazówka: odpowiedź jest ukryta w twojej

Zachowaj spokój i wiarę we własne siły.

Zaczynamy zabawę!