#Inne tematy

Kluczowa wskazówka: odpowiedź jest ukryta w twojej głowie

Hands Holding a Smartphone with Data on Screen

Pamiętaj, wszystkie odpowiedzi są w twojej głowie. Wniknij we własne myśli i pomysły na to, jak odkryć stosunki między różnymi częściami problemu, a mistrzowsko opanujesz sztukę znajdowania rozwiązań. Pomyśl o tym w taki sposób: osoba układająca test, wie jak wygląda powiązanie wszystkich elementów zagadki i ty również możesz to wiedzieć. Oczywiście pod warunkiem, że zrelaksujesz się, będziesz przetrząsać i obracać sprawy w głowie oraz zadasz sobie poniższe pytania: Jak mogę połączyć ze sobą poszczególne kawałki problemu? Co takiego wiem, co może mi się teraz przydać? Kiedy widziałem coś podobnego? Co wtedy zrobiłem, żeby znaleźć rozwiązanie?
Jak mogę pomyśleć o tym w inny sposób? Ucząc się stawiać tego rodzaju pytania, dzieci zaczynają świadomie stosować i wykorzystywać swoje naturalne zdolności metakognitywne w celu znajdowania rozwiązań. Pamiętaj, metakognicja to skomplikowane słowo o prostym znaczeniu: „myślenie o myśleniu”. Myślenie metakognitywne to zdolność dostosowywania strategii myślenia do nowych problemów, potrzeb i sytuacji. Rozwiązując problem, twoje dziecko korzysta z daru metakognicji, choć nie czyni tego świadomie. Używając tych strategii podczas rozwiązywania prezentowanych tu łamigłówek, twoje dziecko uczy się, jak świadomie i w pełni wykorzystać tę naturalną zdolność.

Kluczowa wskazówka: odpowiedź jest ukryta w twojej głowie

Jak osiwieć – w mgnieniu oka!

Kluczowa wskazówka: odpowiedź jest ukryta w twojej głowie

Zachowaj spokój i wiarę we własne siły.