#Inne tematy

Inteligencja ogarniająca wszystkie operacje umysłu

white printing paper with Marketing Strategy text

W 1983 r. profesor Howard Gardner z Harvard Graduate School of Education zakwestionował przyjęty pogląd o istnieniu jednej inteligencji ogarniającej wszystkie operacje umysłu, którą można by zmierzyć za pomocą testów. Profesor Gardner sformułował teorię wielu inteligencji. Według niej ludzie przejawiają co najmniej siedem różnych rodzajów inteligencji. Ich zakres sięga od inteligencji logiczno- -matematycznej po kinestetyczną (zdolność koordynacji bezbłędnego wykonywania złożonych sekwencji ruchów). Inteligencja kinestetyczną jest na przykład warunkiem powodzenia piłkarza. Dla przedsiębiorcy bardziej przydatna będzie inteligencja logiczno-matematyczna. To jednak nie przeszkadza nam wyobrazić sobie człowieka, który jest jednocześnie znakomitym piłkarzem i przedsiębiorcą z powodzeniem prowadzącym swoje interesy. W takim razie należy mu przyznać zarówno inteligencję logicz- no-matematyczną, jak i kinestetyczną. Jeżeli nie potrafisz sobie tego wyobrazić, to posłuchaj pierwszego lepszego dnia wiadomości sportowych, a przekonasz się, że nie brak ludzi, którzy łączą karierę w sporcie z robieniem świetnych interesów. Teoria profesora Gardnera nieustannie się zresztą rozwija, w miarę jak inspirowane przez nią badania dostarczają nowych danych.

Inteligencja ogarniająca wszystkie operacje umysłu

Badanie uzdolnień dzieci

Inteligencja ogarniająca wszystkie operacje umysłu

Czy wysoki IQ stanowi gwarancję osiągnięć na