#Inne tematy

Badanie uzdolnień dzieci

person using both laptop and smartphone

O ile na początku XX wieku psychologia wciąż była nauką nową i stosunkowo mało znaną, jak o tym pisałam w części I, o tyle dziś psychologia wywiera decydujący wpływ na to, jak są mierzone i oceniane w szkole uzdolnienia naszych dzieci. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie damy się otumanić naukową terminologią i rozumiemy, co takiego właściwie mierzą testy tego czy innego rodzaju. Celem tego rozdziału jest przekazanie właśnie tej wiedzy. Zaczniemy od przeniknięcia samego sedna testów IQ (intelligence quotient – iloraz inteligencji). IQ niemal w równej mierze spowijają mity i legendy jak pojęcie geniuszu. Zacznijmy zatem od poznania podstawowych faktów dotyczących uzdolnień. NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA. Nie. Iloraz inteligencji określa tylko to, jak daleko zaszedł rozwój wybranych postaci czy przejawów inteligencji. IQ jest tylko jednym z wielu równie dobrych sposobów mierzenia uzdolnień naszych dzieci, f P: Czy dzieci o wysokim ilorazie inteligencji częściej zostajq naukowcami niż reszta? O: Nie. Ludzie o wysokim ilorazie inteligencji mogą się kształcić lub nie. Spotyka się ich we wszystkich grupach społecznych, w tym oczywiście także na wyższych uczelniach.: Jak rozumieć to, że IQ mierzy tylko część inteligencji? Czy to prawda, że istniejq różne rodzaje inteligencji?

Badanie uzdolnień dzieci

Dzieci nie wiedzą że coś jest skomplikowane

Badanie uzdolnień dzieci

Inteligencja ogarniająca wszystkie operacje umysłu