#Inne tematy

Sześć kroków – na żywo i z przytupem

black laptop computer on brown wooden table

Kiedy już twoje dziecko zdąży przemyśleć powyższe podsumowanie i ochłonie po wykonywanych zadaniach, pokaż mu lub przeczytaj razem z nim sześć kroków, od których zaczął się ten rozdział. Wraz z wykonaniem wszystkich ćwiczeń sześć kroków zyska w umyśle twego dziecka realny wymiar. Zadanie wypełnione! Ilekroć twoje dziecko zechce odświeżyć swoją zdolność znajdowania rozwiązań, będzie mogło wrócić do sześciu kroków lub do pięciu sztuczek geniusza zawartych w powyższym podsumowaniu. Sztuczki, które poznało i wykorzystało, by „rozgryźć” zadania z ćwiczeń zawartych w tym rozdziale pomogą mu radzić sobie z pytaniami i zadaniami, jakie stosowane są w testach zdolności oraz w testach na iloraz inteligencji na całym świecie. Twoje dziecko wie teraz, jakie powiązania występują między elementami zadań układanych przez autorów testów, a tym samym wie, jak je rozwiązywać. Oczywiście problemy występujące w testach będą liczne i zróżnicowane. Najlepiej byłoby więc, gdyby po przerobieniu ćwiczeń z tej książki regularnie dostawało do zabawy (rozwiązywania) nowe zagadki i łamigłówki, które dadzą mu sposobność do regularnego ćwiczenia nabytych tu umiejętności w rozmaitych kontekstach i sytuacjach. Pozwoli mu to także poznawać nowe chwyty i sztuczki!

Sześć kroków – na żywo i z przytupem

Pora ochłonąć

Sześć kroków – na żywo i z przytupem

Co się jednak stanie