#Inne tematy

Wciqgamy flagę na maszt – dotarliśmy do bazy ‘

white printing paper with Marketing Strategy text

Zdolność niezależnego, twórczego myślenia; zdolność uczenia się – która dzięki fantastycznym możliwościom naszego umysłu jest nieograniczona; zdolność rozwijania indywidualnych metod myślenia przyswajania wiedzy. Jak dotąd nasza podróż przebiegała w tempie ekspresowym, ale za to rozwikłaliśmy tajemnicę geniuszu, sprowadziliśmy testy do właściwych rozmiarów i odkryliśmy naturalne uzdolnienia twego dziecka. Rodzice Mozarta, Einsteina i Leonarda da Vinci zaczynali właśnie w miejscu, w którym się obecnie znajdujesz, z tą różnicą, że nie dysponowali wiedzą, którą oferuje ci ta książka. Ich dzieci zaczynały tak samo, jak teraz zaczyna two-je dziecko: jako młodzi ludzie, obdarzeni indywidualnymi, niepowtarzalnymi darami o nieograniczonym potencjale – jako czeladnicy własnego rozwoju. Odtąd będziemy zajmować się tym, jak możesz pomóc swemu dziecku w pełni wykorzystać jego naturalne uzdolnienia i talenty. Od tej pory uczymy, jak nauczyć dziecko myśleć i uczyć się jak geniusz!

Wciqgamy flagę na maszt – dotarliśmy do bazy ‘

Rozszerzenie programu nauczania

Wciqgamy flagę na maszt – dotarliśmy do bazy ‘

Mądra głowa