#Inne tematy

Rozszerzenie programu nauczania

Man in Brown Dress Shirt Sitting at the Table With Macbook Pro

Rozszerzanie programu nauczania ma wiele wspólnego z jego przyśpieszeniem i tak samo pozwala dziecku rozwijać jego zdolności niezależnie od powszechnie przyjętego programu szkolnego. Ale rozszerzanie programu nauczania nie wiąże się z przyśpieszeniem procesu edukacji. Ściśle rzecz biorąc, celem jego jest pozwolić dziecku na dokładniejsze, szersze i głębsze poznanie materiału, niż zwykle jest to możliwe na lekcji. Szkoły często włączają rozszerzony proces nauczania do swojego programu, co łatwo przegapić. Zapewne wiesz coś o tym, że twoje dziecko chadza „z klasą” do teatru, na wycieczki krajoznawcze albo uczestniczy w programach językowych. Wszystko to są formy rozszerzania programu szkolnego. Innym sposobem pozwalającym osiągnąć ten sam cel, są letnie zajęcia dodatkowe. Niekiedy bywają one oferowane przez szkoły współpracujące z uniwersytetami, by umożliwić dzieciom dogłębne poznanie wybranych zagadnień.

Rozszerzenie programu nauczania

LISTA KONTROLNA: przyśpieszony proces nauczania

Rozszerzenie programu nauczania

Wciqgamy flagę na maszt – dotarliśmy do