#Inne tematy

Pytanie do dyskusji

silver MacBook beside space gray iPhone 6 and clear drinking glass on brown wooden top

P: Co takiego sprawiło, że wszyscy ci ludzie dokonali swych wynalazków?
O: Każde z nich było w zupełnie innej sytuacji i niewiele podobieństw ich łączyło. Wszyscy jednak mieli pomysły i podążali podobną drogą. Jak ta droga wyglądała? Czytaj dalej, znajdziesz odpowiedź. Droga twórczego działania Wszyscy opisani tu ludzie, którzy dokonali przełomowych odkryć i wynalazków posuwali się drogą prowadzącą ich bezpośrednio do sukcesu. Jest to droga kreatywności w różnych dziedzinach i na różnych obszarach. Ludzie sukcesu: wymyślali coś nowego; eksperymentowali, żeby zobaczyć, jak mogą swój pomysł urzeczywistnić; stosowali różne rozwiązania, by przekonać się, które z nich jest najlepsze; gdy okazywało się to konieczne, zmieniali sposób myślenia; wypróbowywali nowe pomysły aż wreszcie osiągnęli upragniony skutek!
Jednocześnie: wierzyli we własne siły; nie tracili zapału; pokonywali trudności; byli wytrwali;
uczyli się na błędach;

Pytanie do dyskusji

Pierwszy chłopiec, który latał

Pytanie do dyskusji

Największy dar