#Inne tematy

Pierwszy chłopiec, który latał

person holding black iphone 4

Dziś samoloty i helikoptery nie budzq w nas żadnego zdziwienia. Ale dojście do punktu, w którym się teraz znajdujemy wymagało mnóstwa czasu, energii i wytrwałości wielu ludzi. Jednym z nich był Anglik, sir Geore Cayley (1773-1857). Sir Cayley był uczonym, który poświęcił się konstruowaniu machin mogqcych unieść człowieka w powietrze. Swoje pomysły czerpał z obserwacji ptaków
latawców. Jego pierwsze konstrukcje były prototypami szybowców, ale nie chciały latać. Mimo to Cayley nie rezygnował. Eksperymentował, dociekał i udoskonalał swoje projekty, dopóki nie zaczęły szybować w powietrzu. Kiedy to osiqgnqł, zaczqł pracować nad modelem, który mógłby unieść obciążenie. Jedną z pierwszych osób, jakie latały, był nie dorosły, lecz chłopiec! Nie wiemy, jak się nazywał, ale wiemy, że w połowie XIX wieku przeleciał kilkaset metrów w jednym z szybowców skonstruowanych przez Cayley’a. Dzięki swym eksperymentom Cayley odkrył elementarne zasady tworzenia machin latających, które pozwoliły jego następcom zbudować pierwsze samoloty.

Pierwszy chłopiec, który latał

Nowy cudowny produkt do włosów!

Pierwszy chłopiec, który latał

Pytanie do dyskusji