#Inne tematy

Ponad swój wiek

3 women sitting on chair in front of table with laptop computers

W takim modelu edukacji dziecko siłą rzeczy musi być postrzegane jako wyjątkowe, kiedy demonstruje, że potrafi opanować materiał „ponad swój wiek”. Ale przede wszystkim, czy słuszne jest założenie, że wiek determinuje możliwości intelektualne naszych dzieci? Wiek nie ma nic wspólnego z indywidualnymi możliwościami intelektualnymi Przekonanie, że zdolność dzieci do przyswajania wiedzy jest zależna od ich wieku, pojawił się w historii ludzkości stosunkowo późno. Jeśli sięgniemy do czasów dawniejszych, przekonamy się, że inaczej myślano wówczas o sprawach wieku i możliwościach intelektualnych dzieci. Królowa Anglii Elżbieta I – jedna z najsławniejszych i najpotężniejszych władczyń w historii Europy – poznała dogłębnie filozofię, historię, zagadnienia polityki i szereg języków nim ukończyła dziesięć lat. Żadne wyniki badań nie wskazują, żeby dzisiejsze dzieci nie były zdolne do podobnych osiągnięć.

Ponad swój wiek

Spójrz na test z właściwej perspektywy

Ponad swój wiek

Dzieci nie wiedzą że coś jest skomplikowane