#Inne tematy

Odnajdowanie ukrytej kreatywności

digital marketing artwork on brown wooden surface

W 2002 r. w Centre for the Mind w Sydney w Australii, profesorzy Elaine Mulchay i Allan Snyder postanowili sprawdzić, co się stanie z kreatywnością badanych ochotników, kiedy ich mózgi podda się oddziaływaniu magnetyzmu. Wszyscy uczestnicy eksperymentu byli ludźmi dorosłymi, zdrowymi na ciele i umyśle, nie wyróżniającymi się żadnymi szczególnymi zdolnościami. Rezultaty okazały się zadziwiające. Poddanie mózgu oddziaływaniu fal magnetycznych trwające nie dłużej niż kwadrans sprawiło, że badani wykazywali nadzwyczajne zdolności artystyczne, wykonując rysunki świadczące o niezwykłym talencie. Wyniki wskazują, że poddanie mózgu działaniu magnetyzmu, w jakiś sposób wyzwala ukrytą kreatywność. Nie jest jeszcze jasne,dlaczego tak się dzieje, ale rzeczywistość pokazała, że chociaż uczestnicy eksperymentu nie uważali się za ludzi szczególnie twórczych, gdzieś w ich umysłach tkwił kolosalny potencjał twórczy. Nie muszę dodawać, że nie poleca się przystawiania do głowy magnesów z lodówki! Przedstawiam w tej książce szereg sposobów na pobudzenie kreatywności dziecka i żaden z nich nie wymaga użycia magnesu z lodówki. Więc lepiej nie wspominajcie dzieciom o tym aspekcie zagadnienia, bo możecie się doczekać niepożądanych skutków. Ostrzegałam! f P: Czy dzieci sq kreatywne z natury?
O: Tak. Dzieci wręcz kipiq twórczą energią! f P: Ludzie kreatywni spełniają się w sztuce, muzyce i aktorstwie, prawda?

Odnajdowanie ukrytej kreatywności

Nie!