#Inne tematy

PRZECIW

person using both laptop and smartphone

Dziecko może nie chcieć przyśpieszonego programu nauczania po prostu dlatego, że obecna sytuacja całkowicie mu odpowiada! Dziecko może być przekonane, że osiągnie cele, jakie przed sobą stawia, nie podążając do przodu szybciej, niż już to czyni w szkole. 4- Dziecko może nie lubić towarzystwa ludzi starszych od siebie, dlatego woli pójść na studia, gdy trafią tam również jego rówieśnicy. Dzieci marzące o wielkich osiągnięciach mają przed sobą, jak widać, co najmniej dwie drogi do realizacji swych marzeń. Niezależnie od tego, czy twoje dziecko realizuje przyśpieszony program nauczania, czy też nie, w niczym nie zmienia to faktu, że jest inteligentne i błyskotliwe, i może osiągnąć wszystko, co zechce, niezależnie od tego, którą drogę wybierze. Jeżeli jest skłonne skorzystać z przyśpieszonego programu nauczania, musisz z nim najpierw dokładnie omówić wszystkie zalety i wady tego rozwiązania.

PRZECIW

Za i przeciw

PRZECIW

LISTA KONTROLNA: przyśpieszony proces nauczania