#Inne tematy

Czy Leonardo myślał lewq czy prawq pôtkulq?

Simple Workspace at Home

Na osiągnięcia słynnego wynalazcy, inżyniera i artysty możemy patrzeć z różnych stron, ale żadna perspektywa nie będzie miała sensu, jeśli nie przyjmiemy, że używał obu półkul łącznie.
Leonardo był wybitnym artystą (prawa półkula), ale był także nie mniej uzdolnionym uczonym (lewa półkula). Jak wiemy, z powodzeniem łączył pracę obu półkul. To było niezwykłe osiągnięcie, ale w żadnym wypadku nie był to wyczyn, którego nie można powtórzyć w dzisiejszych czasach. O ile wiadomo nikt nie starał się ograniczyć jego szerokich zainteresowań do wąskiej specjalizacji właściwych dla lewej czy prawej części mózgu! A gdyby ktoś próbował to zrobić, świat mógłby mieć o jednego geniusza mniej, a biedny Leonardo musiałby wybierać między karierą artysty albo uczonego. Chodzi mi o to, że nikogo nie należy zmuszać do takiego wyboru. Wręcz przeciwnie, najciekawsze drogi kariery, jakie otwierają się przed naszymi dziećmi w XXI wieku, wynikają ze skrzyżowania różnych specjalizacji. Na przykład grafika komputerowa, to bajecznie bogate pole możliwości, wymaga zarówno uzdolnień artystycznych, jak i naukowych. Aby odnieść sukces w tej dziedzinie, trzeba rozwijać różne uzdolnienia i umiejętności. Wyobraź sobie, czego mógłby dokonać Leonardo, gdyby żył dzisiaj i tworzył grafikę komputerową!

Czy Leonardo myślał lewq czy prawq pôtkulq?

Serce i mózg