#Inne tematy

Widzenie różnych rzeczy w różny sposób

turned on MacBook Pro beside gray mug

Jeżeli ćwiczy się regularnie, wspinaczka na „Drzewo pytań” rozbudza w dzieciach ciekawość, rozwija w nich umiejętność myślenia i wykorzystywania tej zdolności do formułowania pytań, kwestionowania pewników i samodzielnego rozumowania w trakcie nauki. Wszystko to razem składa się na rozwój umiejętności metakognitywnych, które są wspólną cechą wszystkich geniuszy.
Chcąc w pełni wykorzystać zdolność metakognicji, musimy skorzystać z innego jeszcze daru -zdolności do odstąpienia od zgłębianego zagadnienia, zmiany perspektywy i oglądania spraw z różnych punktów widzenia. To pozwala nam zmieniać strategię myślenia i dostosowywać ją do nowych wyzwań, sytuacji i problemów. Artyści korzystali z tej naturalnej zdolności do widzenia rzeczy w różny sposób od starożytności. Spójrz na obrazki na stronie 88 i zauważ, jak rozmaite kształty pojawiają się znikają w zależności od tego, jak na nie spojrzysz. Nie trzeba jednak tych starannie skonstruowanych obrazów, by wiedzieć, że każda rzecz może mieć różne oblicza. I na dodatek mogą one być rozmaite dla różnych ludzi patrzących na nią w tej samej chwili. Właśnie taka zdolność i kreatywność znamionują bogatą wyobraźnię.

Widzenie różnych rzeczy w różny sposób

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z

Widzenie różnych rzeczy w różny sposób

Wyobraźnie z dzieciństwa